Arun Notes

About Dreams

தூங்கும் போது வருவதல்ல கனவு!
உன்னை தூங்க விடாமல் செய்வது தான் கனவு

 

Our Delivery policy

 • Speed is a key and should deliverable.

 

Some instructions to follow

 • உன் செயல்களின் விமர்சனங்களை கண்டு மனம் வருந்தாதே!
  • நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களில் குறைகளை கண்டுபிடிக்க பல பேர் முன் வருவார்கள், ஆனால் அதை சரி செய்ய அல்லது அதனை சரி செய்ய யாரும் முன்வர மாட்டார்கள்
 • Without commitment you will never start, without consistency you will never finish

 

 How to Learn Anything Easily(Tips)

 • Past  – Should revise your past studied items.
 • Present –  Make document what you leaning right now
 • Feature – Advanced Think and learning advanced tech

Create a Atmosphere

 • #hash Tag (facebook, Twitter, Instagram).
 • Google Alart 🔔
 • E-Mail Subscription
 • Social media
  • Facebook
   • Like Page
   • Join Group
   • Set Notification (Facebook- page, Group notification)
   • Check #Hash tag
  • YouTube
   • Subscribe
   • Set Notification (YouTube -Subscribe Notifications).

   Twitter

   • Follow your interest
   • Set Notification (Twitter Notification)
   • Check #Hash tag

   Instagram

   • Follow interest
   • Set Notification (Facebook- page, Group notification)
   • Check #Hash tag

Windows

 • Windows-10- How to install Regional or Local languages? 
 • What is dll file?
  • Dynamic-link library file
  • DLL is a dynamic link library file format used for holding multiple codes and procedures for Windows programs

Windows movie maker

 • Edit video
  • cut
  • trim
  • split
  •  
 • Convert avi to mp4 or wav file format

 Electronics Tutorials – 230v Single LED Circuit

This is the simple circuit and can use 230v AC LED indication in home that can be directly powered from mains.To make this by three simple electronics components Resistor, Diode and LED But its not isolated so very dangerous, if you have not a good knowledge about AC circuit please don’t try. this following circuits are reverse circuit from extension box

Method-1

Required Components

 • Diode 1N4007 – 1 Nos
 • Resistor 270k Ohm 5% – 1 Nos
 • Red LED 2v (633mm) – 1 Nos
 • Wires

Schematics

Circuit

Video Demonstration

 

 AUx Cable


Education Institute List


Electronics Exhibitions List

 • Intec expo (Coimbatore)
 • Electronica India(Bangalore)
 • IOT Road Show(Bangalore)

 


Computer

Computer types

 1. Super Computer(Ex: Research Using purpose)
 2. Main frame computer (E-Banking, E-Tickets)
 3. Mini Computer
 4. Micro Computer(Work Station, Personal Computer, Laptop, Palm PC’s)

Computer input Devices

 1. Mouse
 2. Keyboard
 3. Scanner
 4. Bar Code Reader – BCR
 5. Magnetic Ink Character Recognition – MICR
 6. Magnetic Card Reader (ATM Debit Card)
 7. Microphone

Computer Output Devices

 1. Monitor
 2. Printers

Computers Storage

 1. Primary Storage
 2. Secondary Storage

Primary Storage

 1. ROM (PROM, EPROM, EEPROM)
 2. RAM (SRAM, DRAM)

Secondary Storage

 1. Hard Disk
 2. Floppy Disk
 3. CD
 4. Pen Drive
 5. Memory Card

OS

Operating System types

 1. Character User Interface-CUI (Ex : MS DOS)
 2. Graphical User Interface – GUI (Ex : MS Windows)

Windows Operating System

 • introduced by apple company and developed by Microsoft

Windows XP

 • Logging in – enter your passowrd to login
 • Logging Off (press Control + L )

 


Tamil Technical words

 • Analog – ஒப்புமை
 • Artificial Intelligence – செயற்கை அறிவு
 • Application – பயன்பாடு
 • Bar Code Reader – பட்டை குறியீட்டு படிப்பான்
 • Button – பொத்தான்
 • CD – குறுந்தகடு
 • Chip –
 • CPU – மையச்செயலகம்
 • Control Unit – கட்டுப்பட்டுமையம்
 • Delete – அழி
 • Desktop – திரைமுகப்பு
 • Digital – இலக்கம்
 • Devices – சாதனங்கள்
 • Edit – திருத்தல்
 • Folders – கோப்புறை
 • Files – கோப்புகள்
 • Floppy – நெகிழிவட்டு
 • Graphical User Interface – வரைகலை இடைமுகம்
 • Icon – குறும்படம்
 • Inkjet Printer – மைபீச்சு அச்சுப்பொறி
 • Input – உள்ளீட்டு ப
 • Hard Disk – வன்வட்டு
 • Hardware – வன்பொருள்
 • Hybrid – கலப்பினம்
 • Keyboard – விசைபலகை
 • Laptop – மடிக்கணினி
 • Laser
 • Logging In – உள்புகு
 • Logging Off – வெளியேறுதல்
 • Machine Language – இயந்திரமொழி
 • Magnetic Card Reader – காந்தப்படிப்பான்
 • Magnetic Core – காந்தவளையங்கள்
 • Magnetic Drum – காந்தஉருளை
 • Menu – பட்டியல்
 • Memory Unit – நினைவகம்
 • Memory Card – நினைவகஅட்டை
 • ‎Microphone – நுண்பேசி
 • Micro Processor – நுண் செயலிகள்
 • Mouse – சுட்டி
 • Output – வெளியீட்டு பகுதி
 • Operating System – இயக்க அமைப்பு
 • Palm PC’s – கையடக்க கணிப்பொறி
 • Password – கடவுசொல்
 • Personal Computer – சொந்த கணிப்பொறி
 • Printer – அச்சுப்பொறி
 • Program –
 • Restore – மீட்டமை
 • Scanner – வருடி
 • Settings – அமைப்பகம்
 • Software – மென்பொருள்
 • Sub Menu – கிளைபட்டியல்
 • Task Bar – பணிப்பட்டை
 • Thermal Printer – வெப்பவகை அச்சுப்பொறி
 • Tool Bar – கருவி பட்டை
 • User – பயனர்
 • Vaccum Tube – வெற்றிடகுழாய்
 • Version – பதிப்புகள்
 • Work Station – பணி நிலையம்


 

IP Loacation Finder

 

 

Find IP address using E-mail

 

 

 

 

  

if you have any queries call us +918300026060 or WhatsApp Dismiss

0

Your Cart

%d bloggers like this: